Bon

baner_Obszar roboczy 1

Bon na zajęcia w szkole językowej o wartości 150, 350, 500, 1000 lub 1500 zł to idealny prezent dla Ciebie i Twoich bliskich. Przez pół roku od daty wręczenia upoważnia on do uczestniczenia w:

– zajęciach z języka angielskiego, hiszpańskiego oraz rosyjskiego;

– kursach indywidualnych i grupowych;

– zajęciach otwartych.

Dodatkowo każdy bon upoważnia do darmowego określenia poziomu znajomości języka. Zajęcia z oferty Szkoły można dowolnie łączyć zgodnie z cennikiem, poniżej podane przykładowe realizacje.

kwota

możliwa realizacja

150 zł

2 lekcje indywidualne na próbę lub 4 tygodnie lekcji grupowych lub 10 zajęć otwartych

350 zł

Książka na własność + 4 lekcje indywidualne lub książka + 7 tygodni lekcji grupowych lub 23 zajęcia otwarte

500 zł

Książka na własność + 6 lekcji indywidualnych lub 2 miesiące kursu grupowego lub 33 zajęcia otwarte

1000 zł

13 lekcji indywidualnych lub książka + półroczny kurs grupowy

1500 zł

20 lekcji indywidualnych lub 9-miesięczny kurs grupowy

Możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych zależy od dostępności grup na danym poziomie. Jeśli z powodów organizacyjnych Szkoła nie może zaproponować zajęć grupowych przez okres ważności bonu, istnieje możliwość przedłużenia jego realizacji o kolejne pół roku.

Regulamin Bonów Podarunkowych w szkole językowej English Spot

I. Warunki ogólne

1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Maciej Waraczewski Usługi Językowe z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 28/2, NIP: 9721301417, prowadząca szkołę językową English Spot.

3. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
4. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
5. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. Przez wykorzystanie bonu rozumie się skorzystanie z zajęć z oferty Szkoły.

6. Wydanie Bonu Upominkowego Klientowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Bonu Podarunkowego ma prawo, na dowód dokonanej wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niebędące paragonem fiskalnym ani fakturą VAT.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na zajęcia z oferty Szkoły, tj. kursy języka angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego; kursy indywidualne, w parach, grupowe; zajęcia otwarte i wszelkie inne zajęcia dostępne w aktualnej ofercie Szkoły.

2. Bon może zostać wykorzystany wyłącznie przez osobę wskazaną podczas jego zakupu.
3. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia bonu skorzystanie z oferty Szkoły jest wciąż możliwe przy podaniu danych Nabywcy.
5. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

III. Postanowienia końcowe
1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.