Platforma internetowa

Dzięki platformie internetowej do podręczników DIRECT Method For English można utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed egzaminem w bardzo atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Program obejmuje 3 moduły: słownictwo, dyktanda oraz ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, a każde ćwiczenie przypisane jest do konkretnej jednostki w podręczniku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z platformą internetową. O niezbędne hasła dostępu do platformy prosimy pytać w sekretariacie szkoły. Możliwe jest także skorzystać z wersji demonstracyjnej, wpisując słowa DEMO zamiast loginu, hasła i PINu.

PLATFORMA ONLINE

lekcje online

5 minut
do centrum

4x szybciej
nauka 4x szybciej

kadra
doświadczonych lektorów

parking
poza strefą
płatnego parkowania